Baltos Avies kooperatyvas perka buliukus kontroliniam auginimui, taip pat teikia kontrolinio auginimo paslaugą. Kontroliniam auginimui priimami Angus, Šarolė, Limuzinų, Simentalių, Herefordų veislių buliukai, taip pat Angus veislės telyčaitės ir kastratai. Prioritetas atiduodamas ūkiams, kokybiškai vykdantiems produktyvumo kontrolę ir besilaikantiems kooperatyvo patvirtintų sveikatingumo programų.

Žemiau pateikiamas kontroliniam auginimui perkamų buliukų kainoraštis. Bazinė buliukų iki 180 d. kaina – 2,75 eur/kg (sveriantiems virš 295 kg – 2,95 eur/kg).

 

Reikalavimai ūkiui/augintiniams:

Sveikatingumas. Galvijai turi būti pastoviai (pagal sudarytą ir patvirtintą planą) tiriami nuo užkrečiamų ligų, vakcinuoti ir dehelmetizuoti. Nesant sveikatingumo planui ar nevykdant šio plano – taikoma nuoskaita;

Produktyvumo kontrolė. Veršeliai turi būti pasverti gimimo metu, taip pat turi turėti atliktą 120d svėrimą („120d svėrimas“ atliekamas veršelių amžiui esant nuo 75 iki 165 dienų, svėrimas turi būti savalaikiškai suvestas į VIC sistemą). Nesant 120 dienų VIC sistemoje – taikoma nuoskaita;

Galvijų veislės. Kainoraštyje nurodytos kainos grynaveisliams Angus, Šarolė, Limuzinų, Herefordų, Simentalių veislių galvijams (kitų veislių, taip pat negrynaveisliai, galvijai irgi priimami, tačiau taikoma nuoskaita). Veršeliai turi būti tvarkingai registruoti ir VIC sistemoje suvesti tiek tėvas tiek motina. Abu tėvai turi būti vertinti ir įrašyti į A grupę kilmės knygoje. Abu tėvai turi būti gyvi arba turi būti atliktas DNR testas. Perkant veršelius Pardavėjas įsipareigoja nepaskersti perkamų veršelių tėvų (buliaus ir karvės), o šalinant iš bandos esant būtinumui – paimti mėginius DNR atlikimui.

 

Atlikdami kontrolinį auginimą ar tiesiog parduodami veršelius auginimui Baltos Avies kooperatyvui Jūs:

Matysite savo galvijų palikuonių augimo parametrus lyginant su kitais kontrolinėje stotyje esančiais galvijais (svėrimų ataskaita pateikiama kiekvieną penktadienį);

Turėsite teisę bet kada atpirkti savo augintinį kaip veislinę medžiagą;

Galėsite įsigyti galvijo skerdeną ar pusę skerdenos (tik Angus galvijams).

 

Daugiau informacijos – info@balta-avis.lt